Vraaggestuurd ontwikkelen

Earth and Eternity ontwikkelt en bouwt energiezuinige woningen voor grondeigenaren en gemeenten.

Gemeenten en grondeigenaren

U bent eigenaar van een nieuwbouw- of herontwikkelingslocatie? E&E helpt u om de locatie succesvol tot ontwikkeling te brengen. Hiervoor hebben we een vraaggestuurd stappenplan met heldere afspraken. Vraaggestuurd ontwikkelen is het ontwikkelen van woningen op basis van de vraag van de eindgebruikers. Dit start met het begrijpen aan welke woningen behoefte is. Dit doen we door inwoners en toekomstige bewoners actief te betrekken in het ontwikkelingsproces. Zo ontwerpen we samen met toekomstige bewoners woningen, woonprojecten en woonwijken die passen bij hun toekomst.

E&E Woningbouw Projecten

Voor de ontwikkeling van E&E woonprojecten maken we gebruik van onderstaand stappenplan. Stap voor stap bepalen we de haalbaarheid van een woonproject.

Stap 1 – Locatie onderzoek – Het vinden van een geschikte locatie

Het vinden van een geschikte locatie vormt het startpunt voor het ontwikkelingsproces. Dit kan een nieuwe locatie zijn of een bestaande locatie die we herontwikkelen. We onderzoeken of de kwaliteit en de kosten van de locatie passen bij de wensen van de toekomstige bewoners. We maken afspraken met de locatie-eigenaar over de koopprijs en condities.

Met de gemeente overleggen we de mogelijkheden en de te volgen procedures. Zo weten we op voorhand wat er kan en wat er mag. Of er draagvlak is en wanneer we de E&E woningen mogen bouwen.

Tijdens de ontwikkeling van de E&E woningen blijft de grond eigendom van de huidige grondeigenaar. De grond transporteert bij start bouw naar de koper(s). Heeft u een locatie waarop u E&E woningen wilt ontwikkelen?

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Stap 2 – Woonwensen onderzoek – De vraag van de toekomstig bewoners staat centraal

De vraag van de toekomstige bewoners staat centraal. We gaan eerst op zoek naar deze vraag. Dit doen we door middel van een laagdrempelig online woonwensenonderzoek dat we lokaal en regionaal uitvoeren.

We vragen wie er in een nieuwe “nul op de meter” woning wil wonen en wat voor woningbouwtype en budget hier bij past. De inbreng in het woonwensenonderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van de woningen in de gemeente en regio.

Mensen die concrete interesse hebben in wonen op een al bekende locatie bieden wij de mogelijkheid om direct al een reservering te doen. Zij worden actief betrokken in het ontwerpproces en uitgenodigd voor de co-creatie bijeenkomsten.

Voor de “nul op de meter” woonwensen waarvoor nog geen concrete locatie beschikbaar is gaan we op zoek naar een passende locatie.

Stap 3 – Plan ontwikkeling – Woonconcepten ontwikkelen voor “nul op de meter” plannen

Op basis van het resultaat van het woonwensenonderzoek ontwikkelen we woonconcepten voor woningen met “nul op de meter”.

We kijken voor ieder project naar de woonwensen en de specifieke mogelijkheden van de locatie. We zorgen dat we optimaal gebruik maken van de zon als onuitputtelijke energiebron.

Op basis van het woonwensenonderzoek wordt een concreet Samen Woon Plan uitgewerkt en daarna gepresenteerd.

Stap 4 – Informatie voorziening – Presenteren van de mogelijkheden, concepten en materialen

We verzorgen lokaal laagdrempelige informatie-events. We presenteren de mogelijkheden, de woonconcepten en de materialen. Het E&E team beantwoordt de vragen. Natuurlijk kan er naast de informatie-events ook een persoonlijke afspraak met het E&E Team gemaakt worden.

Stap 5 – Reserveren en kopen – Het groene licht geven voor het concept

De volgende stap is het reserveren en tenslotte kopen van de woning. Een woning reserveren kan telefonisch of online en is definitief zodra het borgbedrag ontvangen is. Mocht een project niet doorgaan, dan betalen we het bedrag natuurlijk terug. Voor de kopers zijn er ook heldere ontbindende voorwaarden.

Zodra de reservering gedaan is, nemen we contact op met de koper voor een persoonlijk gesprek waarin we alles nog een keer doorspreken en vragen beantwoorden. Ook kijken we of er nog andere wensen waarmee we kunnen helpen. Kopers ontvangen een heldere totaalprijs op basis waarvan de koopovereenkomst opgesteld wordt.

De definitieve koopovereenkomst wordt opgesteld door een lokaal werkzame notaris. Dus, alles is ook financieel en juridisch duidelijk geregeld.

Stap 6 – Definitief ontwerp – Van eigen ontwerp tot aan totaalplan

Het definitieve ontwerp komt voor uit de keuzes die de individuele kopers gemaakt hebben. De individuele keuzes samen vormen het totaalplan op basis waarvan de vergunning aangevraagd wordt.

Er wordt een definitieve datum vastgesteld waarop de bouwvergunning aangevraagd wordt. Tot die datum kunnen keuzes nog gewijzigd worden.

Alle gemaakte keuzes worden verwerkt tot bestektekeningen, werktekeningen, energieberekeningen en de aanvraag voor de bouwvergunning.

Stap 7 – Aanvraag omgevingsvergunning – Goede samenwerking met architect en gemeente

Voor de aanvraag van de vergunningen werken we graag goed samen met de gemeentelijke diensten zodat het vergunningstraject soepel en snel verloopt. We weten op voorhand waar we samen aan toe zijn.

Voor de aanvraag omgevingsvergunning hebben we al overleg gehad over de architectuur en uitstraling van de woningen.

E&E verzorgt de gehele bouwaanvraag inclusief de benodigde documenten.

Stap 8 – Bouw voorbereiding – Nauwkeurige en slimme voorbereiding van de bouw

Omdat we digitaal werken, hebben we een zeer korte voorbereidingstijd. De materialen liggen op voorraad. De partners weten wat ze moeten doen en hoe we goed samen kunnen werken.

Tijdens de aanvraag bouwvergunning wordt de bouwvoorbereiding opgestart. Zodra de bouwvergunning definitief is, kan de bouw starten.

Stap 9 – Plan realisatie – Snel bouwen dankzij maatvaste en innovatieve materialen

E&E woningen hebben een droog, snel en schoon bouwproces. Door onze digitale voorbereiding en slimme materialen bereiken we een maximale kwaliteit en hebben we geen faalkosten.

Veel elementen van de E&E woningen worden al in onze fabrieken opgebouwd en geassembleerd waarna we grote bouwdelen naar de bouwplaats brengen. Op de bouwplaats worden de bouwdelen aan elkaar gemonteerd. Alles precies op maat zodat we ook weinig afval hebben.

Bij E&E woningen worden volledig afgewerkt inclusief keuken, badkamer en vloeren opgeleverd.

Door weersonafhankelijk te werken hebben we een voor woningbouw ongebruikelijke korte bouwtijd.

Stap 10 – Oplevering & nazorg – Levering van hoge kwaliteit en service, ook na voltooiing

Ons doel is om geen opleveringspunten te hebben, gewoon door te doen wat we beloven. Als er toch punten zijn, dan pakken we die doortastend op.

Kopers worden uitgenodigd voor de opleveringsinspectie en ontvangen hun persoonlijke bewonersmap met hierin tekeningen, berekeningen, handleidingen en garanties. Dit zowel op papier als digitaal.

Kopers worden diverse mogelijkheden geboden tot nazorg van de woning.

Natuurlijk zijn er de garanties en termijnen waardoor je jarenlang zorgeloos kunt wonen. De materialen van de E&E woning zijn nagenoeg onderhoudsvrij.