Over Earth & Eternity

Wie is Earth & Eternity?

Earth and Eternity (E&E) streeft er naar om comfortabel en duurzaam wonen tot de norm te verheffen. Wij ontwikkelen en bouwen moderne, betaalbare energie-neutrale woningen. Daarnaast transformeren wij bestaande gebouwen tot energiezuinige woonvormen.

De kracht van E&E ligt voornamelijk in de benadering van ieder project. In plaats van een traditioneel huis als uitgangspunt te nemen wat vervolgens verduurzaamd dient te worden, wordt duurzaamheid vanaf de tekentafel bij E&E al meegenomen. De woningen zijn volledig ontwikkeld met de ambities duurzaamheid en energie-neutraal. Tijdens de langdurige en intensieve voorbereiding zijn alle materialen afgewogen op basis van hun milieueffecten. Daarnaast zijn de installaties op elkaar afgestemd zodat er energiezuinig geleefd kan worden met maximaal comfort en zonder beroep te doen op fossiele energie. Tenslotte wordt dankzij de toepassing van producten met een lange levensduur ook een substantiële vermindering in de prijs voor onderhoud, dus een lage cost of ownership, gerealiseerd.

In de praktijk betekent dit dat E&E zo veel mogelijk een droge bouwmethodiek toepast. Hiermee wordt efficiënt, duurzaam en onder alle weersomstandigheden gebouwd. Vervolgens wordt de energiebehoefte verminderd door een hoogwaardig isolatiepakket toe te passen en door slimme domotica in te zetten om bewoners bewust te maken van hun energieverbruik. Tenslotte wordt iedere woning voorzien van een installatie waarmee eigen groene energie kan worden opgewekt zoals zonnepanelen of warmtecollectoren.